Obchodní název: cetechovický mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle šedá, světle žlutá a červená
Stratigrafické členění: mezozoikum - jura - svrchní jura - malm
Makroskopický popis: Celistvý i brekciovitý vápenec, rozlišuje se šest druhů, tři hlavní: světle šedý, světle žlutý a červený až hnědý
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Mrázek I (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno. Fyz.mech. vlastnosti z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích.