Obchodní název: amphiporový (hostěnický) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle až tmavě šedá, tmavě skvrnitá
Litostratigrafické členění: macošské souvrství - vilémovické vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - svrchní devon - - frasn
Makroskopický popis: Světle až tmavě šedý tmavě skvrnitý vápenec, vyskytující se jako vložky v hostěnickém mramoru (světle nebo tmavě šedý, modrošedý až hnědý celistvý , jemně bíle, žlutě a červeně žilkovaný, místy nezřetelně tmavě i hnědě skvrnitý až obláčkovaný)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

amphiporový mramor  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)