Obchodní název: hádský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: černá, bíle žilkovaná
Litostratigrafické členění: líšeňské souvrství - hádsko-říčské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - svrchní devon
Makroskopický popis: Černý vápenec, jednak bez anebo jen s ojedinělými bílými žilkami, jednak bíle žilkovaný a jednak bíle skvrnitý až obláčkovaný, ve všech případech podobný známým belgickým mramorům
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.