Obchodní název: křtinský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: šedá, narůžovělá, načervenalá
Litostratigrafické členění: líšeňské souvrství - křtinské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - svrchní devon - - famen
Makroskopický popis: Tři hlavní druhy: 1, stejnorodý nebo žilkovaný, šedý, narůžovělý nebo i nažloutlý vápenec 2, načervenalý až hnědočervený či pestrý vápenec jemně bíle a červeně žilkovaný nebo hlíznatý vápenec s červenou mezerní hmotou a s žlutými, zelenými, růžovými i skvrnitými hlízami 3, brekciovitý vápenec, tvořený hlavně červenými, ale i zelenými i žlutými úlomky, bíle žilkovaný Nevýhodou jeho hlavních druhů (hlízntého a brekciovitého) je to, že v mezerní hmotě nepřijímají lesk jsou také křehčí.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jahn J.J. (1917): Pamětný spis o nerostných pokladech moravy. Brno. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

křtinský mramor  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2014)