Obchodní název: hostěnický mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle nebo tmavě šedá až hnědá
Litostratigrafické členění: macošské souvrství - vilémovické vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - svrchní devon - - frasn
Makroskopický popis: Dva druhy: 1, světle nebo tmavě teple šedý (i modrošedý) až hnědý celistvý vápenec, jemně bíle, žlutě a červeně žilkovaný, místy nezřetelně tmavě i hnědě skvrnitý až obláčkovaný, v tomto druhu se vyskytovaly i vložky šedého tmavěji skvrnitého mramoru amphiporového 2, světle nebo tmavě šedý až černý brekciový vápenec s tmavšími až černými i bílými úlomky, hrubě bíle a tmavě až skoro černě žilkovaný a žlutorezavě skvrnitý
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Mrázek I. (1993):Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

hostěnický mramor  
 
hostěnický mramor