Obchodní název: podolský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá až šedobílá, narůžovělá
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon
Makroskopický popis: Vápenec bílý až šedobílý, narůžovělý nebo slabě namodralý, s tmavými pásy obláčkového vzhledu, slabě metamorfovaný, ale ne tak, aby je bylo možno označit jednoznačně za krystalický vápenec
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

podolský mramor1  
Bloky z lomu v Prachovicích Foto: Štěpánka Mrázová (2014)  
podolský mramor  
Foto: Štěpánka Mrázová (2014)  
podolský mramor  
Foto: Štěpánka Mrázová (2014)