Obchodní název: ořešský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: hlíznatá
Barva: světle šedá, modrošedá
Litostratigrafické členění: dalejsko-třebotovské souvrství
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - ems - dalej (svrchní ems)
Makroskopický popis: Hlíznatý, světle šedý nebo teple modrošedý mramor, někdy do červena, hněda, žluta nebo zelena, s jemnými tmavě šedými nebo červenými žilkami. Lámal se v okolí obce Ořech, podle archivních materiálů byl použit v Praze na několika významných stavbách, více informací však o jeho využívání není známo.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jahn J.J. (1931): Stavební a dekorační kameny v ČSR. Stavit. listy,27, 319,321-323.