Obchodní název: roblínský (třebotovský červený) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: hlíznatá
Barva: rudohnědá
Litostratigrafické členění: dalejsko-třebotovské souvrství - třebotovské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - ems - dalej (svrchní ems)
Makroskopický popis: Rudohnědý hlíznatý vápenec
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.