Obchodní název: suchomastský (tmaňský) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: červená až hnědočervená
Litostratigrafické členění: dalejsko-třebotovské souvrství - suchomastské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - ems - dalej (svrchní ems)
Makroskopický popis: Biodetritické(krinoidové) až biomikritové vrstevnaté v., odstíny červené nebo hnědočervené barvy, často se žilkami nebo shluky bílého sekund. kalcitu. Obchodně rozlišován na tři hl. odrůdy: rouge tchéque (tm.červený a rudohnědý bez žil nebo tm. červený se širokými zelenými pruhy), rouge national(červený,bíle pruhovaný)a rouge royal tchéque(červ. s bílými vločkami)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Kubíček A. (1928): Naše mramory a leštitelné stavební kameny. Zpr. veř. služby techn.,10, 373-377,399-400. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Národní muzeum. Praha. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

suchomastský (tmaňský) mramor  
Suchomastský mramor ve stěně Červeného lomu u Suchomast. Výřez cca 10x15 cm Foto: Barbora Dudíková Schulmannová