Obchodní název: měňanský (újezdecký) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bělošedá, narůžověle šedá
Litostratigrafické členění: pražské souvrství - dvorecko-prokopské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Makroskopický popis: Bělošedý nebo narůžověle šedý biodetritický až biomikritový vápenec
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.