Obchodní název: toužetínský (smolnický) pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Barva: bílá
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Literatura: Krutský N. (1993): Kameny pro obnovu památek v severních Čechách. Geologický průzkum 7-8/1993, str.195-199. Praha. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str.261-264. Praha.

toužetínský (smolnický) pískovec