Obchodní název: karlštejnský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: hlíznatá
Barva: červená s bílými žilkami
Litostratigrafické členění: pražské souvrství - loděnické vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Makroskopický popis: Biomikritový, místy hlíznatý vápenec, světle nebo tmavě červený s charakteristickými různými žilkami a skvrnami bílého kalcitu, hrubě lavicovitý a řídce rozpukaný a vylomitelný ve velkých blocích
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jahn J.J. (1931): Stavební a dekorační kameny v ČSR. Stavit. listy, 27, 319,321-323, 343-346. Jahn J.J. (1933): Mramorové bohatství naší republiky. Zpr. veř. služby techn. 15,213-217.