Obchodní název: loděnický mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: červená, zelenošedá
Litostratigrafické členění: pražské souvrství - loděnické vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Makroskopický popis: Deskovité až lavicovité pestře zbarvené biomikritové vápence, nejčastěji sytě červené až červenohnědé často s velkými zonálními našedlými až šedozelenými skvrnami, nebo zelenošedý s bílými kalcitovými žilkami, všechny barevné varianty mají obvykle krémově hnědé, nažloutlé i čistě bílé žilky a další různé inhomogenity, dobře leštitelný
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Vachtl J. (1938): O loděnickém mramoru. Kámen, 19, 105-106.

loděnický mramor  
Loděnický mramor. Výřez cca 10x10 cm obkladu bočního schodiště v Národním památníku na Žižkově v Praze Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2013)