Obchodní název: voděradský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bělošedá
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon
Makroskopický popis: Pískovec jemně až středně zrnitý s kvádrovitou odlučností.
Literatura: Krutský N.(1993): Kameny pro obnovu památek v severních Čechách. Geologický průzkum 7-8/1993, str. 195-199. Praha. Krutský N.(1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha