Obchodní název: řeporyjský (řeporejský) mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: hlíznatá
Barva: červená
Litostratigrafické členění: pražské souvrství - řeporyjské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Makroskopický popis: Lavicovité, intenzivně červenavě zbarvené hlíznaté mikritové vápence
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.