Obchodní název: kryrský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: hnědočervená
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Hnědočervený až cihlově červený pískovec, jemnozrnný s hrubozrnnými polohami.
Literatura: Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha. Krutský N. (1993): Kameny pro obnovu památek v severních Čechách. Geologický průzkum 7-8/1993, str.195-199. Praha

kryrský pískovec  
 
kryrský pískovec