Obchodní název: žernosecká opuka
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: prach, prachovec (0,05 - 0,005 mm)
Textura: kompaktní
Přívlastek: vápnitý, karbonátový(karbonatický)
Barva: světle šedá, béžově žlutavá
Litostratigrafické členění: bělohorské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Makroskopický popis: Velmi pevný, masívní ,béžově žlutavý silně silicifikovaný prachovec ( spongolit ),pod ním vložka šedého, ploše rozpadavého, prachovitého slínovce, v jeho nadloží světle šedý,pevný vápnitý ,slaběji silicifikovaný, jemně pórézní prachovec s příměsí glaukonitu,výše navětralý, žlutavě šedý, prachovitý méně pevný slínovec s provápnělými partiemi
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha

žernosecká opuka  
Žernosecká opuka Foto: Mir (2013)  
žernoseky  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
žernosecká opuka