Obchodní název: zbuzanský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: hlíznatá
Barva: nazelenale či nahnědle šedá
Litostratigrafické členění: pražské souvrství - dvorecko-prokopské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Makroskopický popis: Nazelenale nebo nahnědle šedý hlíznatý mikritový nebo biomikritový vápenec, místy s úlomky fosilií, místy se zrnky nebo shluky pyritu a s typickými žilkami bílého sekundárního kalcitu, hrubě lavicovitý (mocnost lavic až 1 m) a řídce rozpukaný, což umožňuje výlom i velkých bloků, dobře leštitelný
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

zbuzanský mramor