Obchodní název: dobříčský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle hnědá až nahnědle šedá
Litostratigrafické členění: pražské souvrství - slivenecké vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - prag
Makroskopický popis: Světle hnědý až nahnědle šedý, se sítí tmavých i černých žil a s fialovými a žlutými skvrnami a bělošedými kalcitovými shluky
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Jahn J.J. (1931): Stavební a dekorační kameny v ČSR. Stavit. listy,27,319,321-323. Jahn J.J.: Mramorové bohatství naší republiky. Zpr. veř. služby techn. 15,213-217.

dobříčský mramor