Obchodní název: budějovický syenit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Textura: kompaktní
Barva: tmavě šedá
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Drobně až středně zrnitý, pyroxen-amfibolický diorit až gabrodiorit, tvoří protáhlé těleso v lišovském granulitovém masívu, pěkný vzhled, obtížně se leští a místy je nehomogenní (shluky biotitu nebo sekreční křemen). Tmavěšedý drobnozrnný klinopyroxenický granulit, málo rozpukaný, pevný, kompaktní. Občasné mladší karbonátové žilky o mocnosti 1 cm, popř. křemenné pecky o velikosti 6-8 cm. Některé plochy puklin rezavě zbarveny (oxidy Fe, sulfidy). V okolí lomu množství bloků až 3 m velkých.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.