Obchodní název: prachatický (šumavský) diorit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Přívlastek: melanokratní
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Amfibol-biotitický až biotiticko-amfibolický meladiorit, obtížně se leští, je měkký, snadno opracovatelný, takže se hodí i pro sochařské práce.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Miletínky  
Detail dioritu z Miletínek u Křižanova. Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)  
Miletínky 1  
Diorit z Miletínek u Křižanova. Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)  
prachatický (šumavský) diorit  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)