Obchodní název: svinětický diorit (syenit)
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně a stejnoměrně zrnitý, amfibol-biotitický syenit, řazený k rastenberskému typu středočeského plutonu, využívá se k výrobě pomníků.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

svinětický diorit (syenit)  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2014)