Obchodní název: karlický mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: bituminosní
Barva: černá, se zlatožlutými žilkami
Litostratigrafické členění: lochkovské souvrství - radotínské vápence
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - lochkov
Makroskopický popis: Černý, protkaný zlatožlutými žilkami, biodetriticko-mikritový bituminózní vápenec, deskovitý, dobře štěpný
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Barta R. (1922): Černé mramory z okolí pražského. Věda přír.,3, 29-31.