Obchodní název: slivenecký černý mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: bituminosní
Barva: černá
Litostratigrafické členění: lochkovské souvrství
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - lochkov
Makroskopický popis: Černý, jemně, místy až středně zrnitý, biodetriticko-mikritový bituminózní vápenec, často s bílými nebo světlými žilkami, poměrně tvrdý, deskovitě odlučný, s dobrou štěpností
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.