Obchodní název: kosořský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: bituminosní
Barva: šedá až černá
Litostratigrafické členění: lochkovské souvrství
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon - spodní devon - - lochkov
Makroskopický popis: Šedý až černý, jemně, místy až středně zrnitý vápenec, často s bílými nebo světlými žilkami, poměrně tvrdý, má výraznou deskovitou odlučnost (desky mocné 2-40cm), podmíněnou mj. občasnými vložkami vápnitých břidlic, s dobrou rovnou štěpností
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Barta R. (1922): Černé mramory z okolí pražského. Věda přír., 3,29-31.