Obchodní název: třebotovský černý mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: tmavě šedá až černá
Stratigrafické členění: paleozoikum - silur - přídolí
Makroskopický popis: Tmavě šedé až černé deskovité vápence přídolského souvrství, dobře odlučné a štěpné
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.