Obchodní název: skorošický (slezský) diorit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Byl lámán jako náhrada za tmavou slezskou žulu.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyz.-mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.