Obchodní název: lochkovský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: bituminosní
Barva: světle až tmavě šedá až černá
Litostratigrafické členění: kopaninské souvrství
Stratigrafické členění: paleozoikum - silur
Makroskopický popis: Hlavonožcový vápenec( běžně označovaný jako "ortocerový", rod Ortoceras se však nevyskytuje ) svrchnosilurského kopaninského souvrství(stupeň ludlow), hrubě lavicovité světle až tmavě šedé bituminózní vápence s mikritovou základní hmotou a velkými (až 1 m dlouhými)často subparalelně uspořádanými světlými schránkami hlavonožců aj. fosilií, druhotně vyplněnými bílým kalcitem
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzeum Praha. Barta R. (1922): Černé mramory z okolí pražského. Věda přír.,3, 29-31

lochkovský mramor  
Foto: Miroslav Toužimský (2007)