Obchodní název: vehlovická opuka
Hornina: slín
Typ horniny: sedimenty nezpevněné
Přívlastek: písčitý
Barva: bělavá
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - střední turon
Makroskopický popis: Jedná se spíše o písčitý slín až vápenec než o opuku.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.