Obchodní název: břvanská opuka ( též hrádecká opuka)
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: prach, prachovec (0,05 - 0,005 mm)
Textura: pórovitá
Barva: světle žlutavá
Litostratigrafické členění: bělohorské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Makroskopický popis: tence až silně lavicovitě odlučné ( lavice od 0,2m do 1-1,5 m), v připovrchových partiích deskovité, pevné, světle žluté , silicifikované, pórezní opuky. Barevně,texturně i strukturně jsou homogenní, místy nevýrazné, světlé šedé, šmouhování, vzácně válcovité ichnogeny s tmavými obaly (typ Planolites), lom nerovný,při otloukání někdy lasturovitý lom, v některých polohách selektívně vyvětrávají pevné, oválné, válcovité až protáhlé útvary ( patrně bioturbační textury)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264.