Obchodní název: džbánská opuka
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: pórovitá
Litostratigrafické členění: bělohorské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Makroskopický popis: Zdejší opuky bohaté na spongie.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.