Obchodní název: třeboňský syenit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobno až středně zrnitý amfibol-biotitický křemenný diorit až diorit, krásný vzhled, ale velmi nehomogenní a obtížně zpracovatelný.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

třeboňský syenit  
Foto: Jiří Rudolský (2004)  
třeboňský syenit  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)  
třeboňský syenit 1  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)