Obchodní název: zálužanský syenit
Hornina: kvarcmonzonit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: drobnozrnný (magmatit,metamorfit)(1,0 - 0,33 mm)
Přívlastek: melanokratní
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Drobně až střednězrnitý melanokratní biotit-amfibolický kvarcmonzonit.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol(1996): Praha kamenná. Nár. muzeum.Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol.průzkum 9. Praha. Fyz.-mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze.

zálužanská syenit  
Zálužanský syenit. Foto: Miroslav Toužimský (2013)