Obchodní název: petřínská opuka
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jíl, jílovec (< 0,005 mm)
Textura: pórovitá
Přívlastek: vápnitý, karbonátový(karbonatický)
Barva: bělavá až světle žlutavá
Litostratigrafické členění: bělohorské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Makroskopický popis: Opuky jsou lavicovité, masívní, méně deskovité, jemně pórezní ,světle šedé, místy žlutavě až rezavě šmouhované, jemně písčité až prachovité slínovce,( vzhledu prachovců ) ,v pevných-a těžších- plohách křemitém, místy obsahují konkrecionální karbonáty ( vápenec ).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.

petřínská  opuka  
 
petřínská  opuka  
Opuka z bývalého lomu Ladronka Foto: Miroslav Toužimský