Obchodní název: černovický pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Stratigrafické členění: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.