Obchodní název: osecký pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Stratigrafické členění: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Makroskopický popis: Jsou to neogenní písky, stmelené pozdější silicifikací přelivem podzemních vod při krušnohorském zlomu. Tato silicifikace je nestejnoměrná, takže místy pískovce přecházejí až do křemenců.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha