Obchodní název: tochovický syenit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: tmavě černošedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně zrnitý biotit-amfibolický gabrodiorit.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzem. Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol. průzk. 9.Praha.