Obchodní název: vrančický (hořejanský) syenit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně zrnitý biotit-amfibolický křemenný gabrodiorit
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová D. a kol. (1996): Praha kamenná. Nár. muzeum. Praha. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol. průzk.9. Praha.