Obchodní název: plzeňský syenit
Hornina: hornblendit (amfibolovec)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Hrubozrnný amfibolovec byl použit na podstavec pomníku Marie Terezie ve Vídni, byl ale vyvážen i do Francie, Egypta aj.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.