Obchodní název: gabro z Tužinky
Hornina: gabro
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (kaustobiolit)(1,00 - 0,25 mm)
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Užíval se na kamenické i sochařské práce - obklady, kvádry, pomníky.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Vachtl J. (1934): Soupis lomů. Okres Benešov. - Stát. geol. ústav. Praha.

gabro z Tužinky