Obchodní název: teletínský syenit
Hornina: kvarcdiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: jemnozrnný (kaustobiolit)(0,25 - 0,05 mm)
Přívlastek: melanokratní
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Biotit-amfibolický drobnozrnný kvarcdiorit.Vyvážel se do ciziny (Vídeň). Použit pro mostní a vodní stavby, dlažbu pro Prahu.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fyz.-mech. vlastnosti byly převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze. Rybařík V. (1991): Středočeské tmavé ušlechtilé kameny. Geol. průzkum 9. Praha.Janousek V., Braithwaite C. J. R., Bowes D. R., Gerdes A. (2004): Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sazava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic. Lithos 78, 67-99. Vachtl J. (1934): Soupis lomů. Okres Benešov. - St. geol. úst. Praha.

teletínský syenit  
 
teletínský syenit