Obchodní název: syenit z Dunáviček
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Černošedá, středně zrnitá masívní hornina (gabrodiorit), leštitelná. Vytvářely se z ní velké pomníkové práce a byl vyvážen i do ciziny - např. do Rumunska a do Egypta.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Vachtl J. (1934): Soupis lomů ČSR. Okres Benešov.. Čs.svaz pro výzk. a zkoušení tech - ústav M.A.P. a Stát. geol. ústav. Praha.

syenit z Dunáviček  
Foto: Miroslav Toužimský (2008)