Obchodní název: čakovický syenit
Hornina: diorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Přívlastek: melanokratní
Barva: tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.