Obchodní název: hradišťský pískovec (Novojičínsko)
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bílá
Litostratigrafické členění: godulské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída
Makroskopický popis: Bílé, lesklé pískovce godulského vývoje.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.