Obchodní název: valašský (godulský) pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: žlutá
Litostratigrafické členění: godulské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída
Makroskopický popis: Pískovce žluté, zelené, velmi tvrdé.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

Godulský pískovec  
Foto: Jan Čurda (2014)