Obchodní název: slezská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Barva: světlá, tmavá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Slezská žula je souhrnný název pro horniny různých petrografických a technických vlastností. Jde o středně až hrubězrnité biotitické granity a dobně až střednězrnité biotitické až amfibol-biotitické granodiority, dále dvojslídné kyselé granity a bazické amfibol-biotitické křemenné diority.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I.(1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.

slezská žula  
Granit z lomu Žulová. Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
slezská žula  
Žula z lomu Nová Červená Voda. Foto: Miroslav Toužimský (2013)  
slezská žula  
 
slezská žula  
 
slezská žula