Obchodní název: škrovádský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Barva: okrová, nazelenalá
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Jemně až středně zrnitý, kaolinitický nebo glaukonitický pískovec
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

škrovádský pískovec