Obchodní název: železnobrodská (tanvaldská) žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: nažloutlá, béžová
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Středně až hrubězrnitá, pro svůj teplý vzhled byla používána pro náročné kamenické práce.Podle sídla majitele hlavních lomů byla někdy nazývána tatobitskou.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.

železnobrodská (tanvaldská) žula