Obchodní název: hradišťský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bělavá
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Bělavé často nepravidelně nažloutlé, narezavělé nebo narůžovělé cenomanské pískovce, zčásti i arkózovité pískovce
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.