Obchodní název: stebenská žula
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Přívlastek: porfyrický
Barva: narůžovělá, hnědá, skvrnitá
Stratigrafické členění: kadomské stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Hrubozrnná, velmi atraktivní, bývá i červeně, žlutě nebo černě skvrnitá
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.